ციფრული სოფელი

სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითად პრობლემას, ჯერ კიდევ ტექნოლოგიური განვითარება წარმოადგენს. ტექნოლოგიურ განვითარებას კი მოსახლეობის სისტემური მიდგომა აფერხებს. მოსახლეობის უმეტესობა, ყოველგვარი ბიზნეს მოდელის გარეშე, რუტინულად, ჩვეული მეთოდით, გაზაფხულზე - ხვნა-თესვას, ზაფხულში - გამარგვლა, თოხნას, სასუქების შეტანასა და შემოდგომაზე მოსავლის აღებას ახორციელებს. სტატისტიკურად საქართველოსთან შედარებით განვითარებულ ქვეყნებში, კვადრატულ მეტრზე მოსავლიანობა გაზრდილია 4-5 ჯერ.

ჩვენი პროდუქტი გააერთიანებს მიწის მესაკუთრეს, მიწათმოქმედს, სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს, ლოგისტიკურ კომპანიებს, მარკეტფლეისებსა და სხვა დარგობრივ სფეროებს. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირებული სასოფლო ნაკვეთის მფლობელს ექნება შესაძლებლობა პორტალზე მარტივად დაამატოს ნაკვეთი, რაც მისცემს შესაძლებლობას ციფრული ინსტრუმენტების დახმარებით შექმნას სასოფლო-სამეურნეო ციკლის ახალი ტექნოლოგიური რუკა ან გამოიყენოს უკვე შექმნილი პრაქტიკა და მოსავლის გარკვეული ნაწილის წინასწარი რეალიზაციის ხარჯზე დააფინანსოს ყველა ის ხარჯი, რასაც ალგორითმი ავტომატურად შეასრულებს.

პროექტმა გაიმარჯვა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ჰაკათონში „uHack სოფლის განვითარებისთვის".